Browsing by Author ดิ้นสกุล, หฤทัย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2556-07-18การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นวงจรกรองโครงข่ายประสาทเชิงเส้นแบบปรับตัว Application of a Microcontroller for Adaptive Linear Neural Network Filterสุวรรณสว่าง, โสภาพรรณ; ปานคำราม, สุรศักดิ์; ดิ้นสกุล, หฤทัย; โควินท์ทวีวัฒน์, ปิยะ
2556-07-18การพัฒนาระบบการวิเคราะห์ความแก่ของผลส้มอัตโนมัติด้วยระบบตรวจสอบจากกล้อง Development of Automation System for Pummelo Maturation Analysis Using Machine Vision Techniqueบัวงาม, วิโรจน์; ดิ้นสกุล, หฤทัย
2558-03-30การพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นด้วยระบบแผ่นระเหยของน้ำดิ้นสกุล, หฤทัย; บัวงาม, วิโรจน์; แสงจันทร์, ธนศักดิ์; เทือกมูล, รณฤทธิ์
2559-03-31การเตรียมเป้าสารเคลือบออกไซด์ของสังกะสีเจือด้วยอลูมิเนียมสำหรับการเคลือบฟิล์มบาง ระบบ อาร์-เอฟ แมกนีตรอนสปัตเตอริ่งทองดี, ประสิทธิ์; ฮึงวัฒนา, ธิดารัตน์; หทัยรัตนานนท์, สมบัติ; บัวงาม, วิโรจน์; ดิ้นสกุล, หฤทัย; บุญโญปกรณ์, ณรงค์ชัย
2557-05-30ชุดวัดอุณหภูมิแบบไร-สาย Wireless Thermometerพรไกรเนตร1, สายรักษ์; นาถึง, ชิษณุพงษ์; สุวรรณสว่าง, โสภาพรรณ; ดิ้นสกุล, หฤทัย; ทองเหลี่ยม, ธวัชชัย