Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-6 of 6 (Search time: 0.0 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2561-03-29สมบัติทางกายภาพและทางแสงที่เจือด้วยเออร์เบียมออกไซด์ของแก้ว โซเดียมอะลูมิเนียมฟอสเฟตจันทิมา, ณัฐกฤตา; คิ้วสกุลกาญจน์, นุชจรี; ทาริวงศ์, เยาวลักษณ์; แก้วขาว, จักรพงษ์
2559-03-31การเปล่งแสงและการเปล่งแสงโดยการกระตุ้นด้วยรังสีของแก้วยิตเตรียมซิลิโกบอเรต ที่เจือด้วยดิสโพเซียม 3+จันทิมา, ณัฐกฤตา; ทาริวงศ์, เยาวลักษณ์; แก้วขาว, จักรพงษ์
2559-03-31การศึกษาสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางแสงของโซเดียมออกไซด์และซิงค์ออกไซด์ ในระบบแก้วอะลูมิเนียมแบเรียมฟอสเฟตจันทิมา, ณัฐกฤตา; ทาริวงศ์, เยาวลักษณ์; แก้วขาว, จักรพงษ์
2560-09-28สมบัติทางแสงและการเปล่งแสงของระบบแก้วสตรอนเซียมแบเรียมฟอสเฟต ที่เจือด้วยยูโรเพียมออกไซด์ 3+ Optical and Luminescence Properties of Eu3+ -doped Strontium Barium Phosphate Glassทาริวงศ์, เยาวลักษณ์; จันทิมา, ณัฐกฤตา; แก้วขาว, จักรพงษ์
2560-09-28การศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางแสงของแก้วบิสมัทบอโรฟอสเฟต Study of Physical and Optical Properties on Bismuth Borophosphate Glassesโพธิ์ทองแก้ว, ณัฐชยา; จันทิมา, ณัฐกฤตา; ทาริวงศ์, เยาวลักษณ์; แก้วขาว, จักรพงษ์; สังวารนะที, ณรงค์
2558-03-30การศึกษาการเปล่งแสงของระบบแก้วบิสมัทบอโรซิลิเกตที่เจือด้วยดิสโพเซียม 3+ทาริวงศ์, เยาวลักษณ์; จันทิมา, ณัฐกฤตา; แก้วขาว, จักรพงษ์; สังวาระนที, ณรงค์