Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-4 of 4 (Search time: 0.0 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2561-03-29การศึกษาสมบัติทางกายภาพ และทางลูมิเนสเซนซ์ของแก้วซิงค์บิสมัทบอโรเทลลูไรท์ ที่เจือด้วยซาแมเรียมออกไซด์ Study on Physical and Luminescence Properties of Zinc Bismuth Boro-tellurite Glasses Doped with Samarium Oxideยะสะกะ, ภัทรวจี; สำเนียงหวาน, บัวแก้ว; พะณะงาม, ปวีณ์ธิดา; วอนเพียร, พัฒนวิษณุ์; แก้วขาว, จักรพงษ์
2559-03-31การเตรียมและคุณสมบัติของแก้วซิงค์อะลูมิเนียมบอเรตเจือด้วยบิสมัทออกไซด์ยะสะกะ, ภัทรวจี; ไทรสังขสิริพงศ์, สาริณี; แก้วขาว, จักรพงษ์
2559-03-31การสังเคราะห์และคุณสมบัติของแก้วซิงค์สตรอนเซียมบอเรตที่เจือด้วยซาแมเรียมออกไซด์ยะสะกะ, ภัทรวจี; ทองแดง, ศิริวรรณ; แก้วขาว, จักรพงษ์
2561-03-29การศึกษาสมบัติทางกายภาพ สมบัติทางแสง และทางลูมิเนสเซนซ์ ของแก้วซิงค์บอโรเทลลูไรท์ ที่เจือด้วยบิสมัทออกไซด์ Study on Physical, Optical and Luminescence of Zinc Boro-tellurite Glasses Doped with Bismuth Oxideยะสะกะ, ภัทรวจี; เข็มทอง, จุฑามาศ; ขุนทิพย์, ขนิษฐา; แก้วขาว, จักรพงษ์