Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 101-104 of 104 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2557-05-30การศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางแสงในแก้วบอเรตที่เติม CuO Study of Physical and Optical Properties in Borate Glass Doped with Copper Oxideเรืองทวีป, ยศกิต; แช่มเล็ก, อรอนงค์; น้อยทิม, พรรษา; แก้วขาว, จักรพงษ์
2019-07-12การส่งผ่านแสงของฟิล์มใส ฟิล์มด้าน และฟิล์มตัดแสงสีน้ำเงิน เพื่อหาฟิล์มที่เหมาะสมที่สุด ในการป้องกันแสงที่เกิดอันตรายต่อดวงตามนุษย์มีจิตรไพศาล, ปิยะชาติ; แก้วขาว, จักรพงษ์
2019-07-12การเปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีและโครงสร้างผลึกของทรายท้องถิ่นในอำเภอดอนตูม และอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมราชนิยม, วัชรินทร์; สกุลสุข, เทิดศักดิ์; นวลพระลักษณ์, สุวิมล; แก้วขาว, จักรพงษ์
2561-03-29การศึกษาสมบัติทางกายภาพ สมบัติทางแสง และทางลูมิเนสเซนซ์ ของแก้วซิงค์บอโรเทลลูไรท์ ที่เจือด้วยบิสมัทออกไซด์ Study on Physical, Optical and Luminescence of Zinc Boro-tellurite Glasses Doped with Bismuth Oxideยะสะกะ, ภัทรวจี; เข็มทอง, จุฑามาศ; ขุนทิพย์, ขนิษฐา; แก้วขาว, จักรพงษ์