Please use this identifier to cite or link to this item: https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/1163
Title: Hidden crime from government measure (RAO – MAI – TING - KUN)
อาชญากรรมแฝงจากมาตรการเยียวยาของรัฐ "เราไม่ทิ้งกัน"
Authors: Sitthiburanaya, Umaporn
Sitthiburanaya, Atchara
อุมาพร สิทธิบูรณาญา
อัจฉรา สิทธิบูรณาญา
Keywords: RAO – MAI – TING – KUN measure
Lock down
Crime
COVID-19
Issue Date: 9-Jul-2020
Publisher: Nakhon Pathom Rajabhat University
Citation: กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (2563). โรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19). สีบค้นเมือ 8 พฤษ์ภาคม 2563, จาก https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/faq_more.php
กรุงเทพธุรกิจ. (2563, 22 มีนาคม). ตามไปดูมาตรการ"ปิดเมือง"ทั่วโลก ทางเลือกที่ "เจ็บ" แต่ "จบเร็ว". สืบคันเมื่อ 1 พฤษภาคม 2563, https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/871962
ครูอาชีพดอทคอม. (2563, 29 มีนาคม). วิธีการขั้นตอนลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน.com รับเงินเยียวยา 5,000 บ./ด. (3 เดือน) เน้นย้ำใครมีสิทธิ์บ้าง. สืบคันเมื่อ 10 พฤษภาคม 2563, จาก https://ww.kruachieve.com/ข่าวทั่วไป/วิธีการ- ลงทะเบียน-เราไม่/
ทีมข่าวอาชญากรรม. (2563, 10 เมษายน), เอาผิด ไม่ใด้เดือนร้อนจริง ให้ข้อมูลเท็จ รับเงิน 5,000 . กรุงเทพธุรกิจ. สืบคันเมื่อ 10 พฤษภาคม 2563, จาก www.bangkokbiznews.com/news/detail/875515
ทีมข่าวอาชญากรรม. (2563, 16 เมษายน). หนุ่มแสบโกงเงินเยียวยา 5 พัน ลุงขายเฉาก๊วย สำนึกผิดอ้างครอบครัวเดือดร้อน ชั่ว วูบ. อมรินทร์ที่วี. สืบค้นเมื่อ 12 พฤษภาคม 2563, จาก https:/www.amarintv.com/news/detail/27034
ทีมข่าวอาชญากรรม. (2563, 27 เมษายน). หญิงกินยาฆ่าตัวตายหลังไม่ได้รับเงินเยียวยา 5000 หน้ากระทรวงการคลัง. PPTVHD36. สืบค้นเมื่อ 12 พฤษภาคม 2563, จาก https://www.pptvhd36.com/news/ประเด็นร้อน/ 124395
ทีมข่าวอาชญากรรม. (2563, 30 เมษายน). สาววาดรูปนายก เคยได้เงินเยียวยาแล้ว ก่อนผูกคอดับ. เนชั่นที่วี. สืบคันเมื่อ 12 พฤษภาคม 2563, จาก https://www.nationtv.tv/main/content/378773893/
ทีมข่าวอาชญากรรม. (2563, 8 พฤษภาคม). แจ้งความโดนโกงเงินเยียวยา COVID-19. ข่าวไทยพี่บีเอส. สืบค้นเมื่อ 12 พฤษภาคม 2563, จาก https://news.thaipbs.or.th/content/292201
ทีมข่าวอาชญากรรม. (2563, 1 มิถุนายน).เพื่อนลูกสุดแสบ. คมชัดลึก. สืบคันเมื่อ 2 มิถุนายน 2563, จาก https://www.komchadluek.net/news/local/432529 ราชกิจจานุเบกษา (2563, 25 มีนาคม), ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร. สืบค้นเมื่อ 8 พฤษภาคม 2563, จาก www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/069/T 0001.PDF
Abstract: The study aimed to study and analyze causes affecting hidden crime from government measure (RAO – MAI – TING - KUN). This measure helped people who are suffering from Thailand’s lock down caused by COVID control. According to news reporting, there are hidden crimes occurred as follows; the limitations of people’ rights which were not covered everyone in the country, the amount of money which was not enough for living during the working break, and technology usage used for measurement accessibility. The last one was one of the most important factors affecting hidden crimes. It occurred because of the lack of knowledge and technology readiness of people’ rights. Registrations, rights’ inspection, and rights’ affirmation via www.เราไมทิ้งกัน.com were performed by using electronic devices. It did not mean that every Thai had electronic device or accessed. This was factors and channels causing crimes and victimization especially property crimes.
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอาชญากรรมแฝงจากมาตรการเยียวยาของรัฐ "เราไม่ทิ้งกัน" ที่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากมาตรการปิดเมืองของประเทศไทย เพื่อควบคุมการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVD-19 ปรากฏตามข่าวการเกิดอาชญากรรมจากการดำเนินมาตรการ ดังกล่าวนี้ตั้งแต่ข้อจำกัดเรื่องบุคคลผู้อยู่ในเกณฑ์ที่มีสิทธิซึ่งไม่ครอบคลุมทุกคนในประเทศ จำนวนเงินที่จะได้รับซึ่งไม่เพียงพอต่อ ค่าใช้จ่ายในระหว่างหยุดทำงาน รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อเข้าถึงการได้รับการเยียวยาช่วยเหลือซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญประการ หนึ่งที่ทำให้อาชฌุกรรมเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการขาดความสามารถละความพร้อมทางเทคโนโลยีของผู้ที่จะขอรับสิทธิเยียวยา เช่น การลงทะเบียนยืนยันตัวตนผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ การตรวจสอบสิทธิ การยืนยันการรับรองสิทธิผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้ง กันดอทคอม ล้วนแล้วแต่ต้องกระทำผ่านเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ตามไม่ไช่ว่าประชาชนคนไทยทุกคนจะมี ความสามารถหรือเครื่องมือที่จะเข้าถึงมาตรการได้ สิ่งต่าง ง เหล่านี้จึงเป็นปัจจัยและเป็นช่องทางที่ทำให้เกิดและตกเป็นเหยื่อ ของอาชญากรรมโตยเฉพาะอย่างยิ่งอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์ได้
URI: https://publication.npru.ac.th/jspui/handle/123456789/1163
Appears in Collections:Proceedings of the 12th NPRU National Academic ConferenceItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.