Search


Current filters:Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-5 of 5 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2559-03-31สมบัติทางกายภาพและทางแสงของแก้วซิงค์บอเรตที่เจือด้วยสตรอนเชียมออกไซด์ยะสะกะ, ภัทรวจี; เผ่าพัฒน์, ขนิษฐา; แก้วขาว, จักรพงษ์
2559-03-31สมบัติทางกายภาพ และทางแสงของแก้วซิงค์อะลูมิเนียมบอเรตที่เจือด้วยแบเรียมออกไซด์ยะสะกะ, ภัทรวจี; ประยูรไทย, ศลีพร; แก้วขาว, จักรพงษ์
2559-03-31การเตรียมและคุณสมบัติของแก้วซิงค์อะลูมิเนียมบอเรตเจือด้วยบิสมัทออกไซด์ยะสะกะ, ภัทรวจี; ไทรสังขสิริพงศ์, สาริณี; แก้วขาว, จักรพงษ์
2559-03-31การสังเคราะห์และคุณสมบัติของแก้วซิงค์สตรอนเซียมบอเรตที่เจือด้วยซาแมเรียมออกไซด์ยะสะกะ, ภัทรวจี; ทองแดง, ศิริวรรณ; แก้วขาว, จักรพงษ์
2561-03-29การศึกษาสมบัติทางกายภาพ สมบัติทางแสง และทางลูมิเนสเซนซ์ ของแก้วซิงค์บอโรเทลลูไรท์ ที่เจือด้วยบิสมัทออกไซด์ Study on Physical, Optical and Luminescence of Zinc Boro-tellurite Glasses Doped with Bismuth Oxideยะสะกะ, ภัทรวจี; เข็มทอง, จุฑามาศ; ขุนทิพย์, ขนิษฐา; แก้วขาว, จักรพงษ์