Search


Current filters:Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-4 of 4 (Search time: 0.0 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2561-03-29การศึกษาสมบัติทางกายภาพ ทางแสง และทางลูมิเนสเซนซ์ ของแก้วซิงค์บิสมัทบอโรเทลลูไรท์ที่เจือด้วย Eu2O3 Study on Physical, Optical and Luminescence of Zinc Bismuth Boro-tellurite Glasess Doped with Eu2O3ยะสะกะ, ภัทรวจี; สุดโต, ดาราวดี; ฉวีรัตน, สุธาสินี; แก้วขาว, จักรพงษ์
2561-03-29การศึกษาสมบัติของแก้วซิงค์แบเรียมบอเรตที่เจือด้วยยูโรเพียมออกไซด์ Study Properties of Zinc Barium Borate Glasses Doped with Eu2O3ยามสุข, เยาวลักษณ์; ยะสะกะ, ภัทรวจี; แก้วขาว, จักรพงษ์
2559-03-31การเตรียมและสมบัติของแก้วซิงค์โซเดียมอะลูมิเนียมบอเรตที่เจือด้วยยูโรเพียมออกไซด์บุญอินทร์, กิติพันธ์; กัลยา, จรรญา; ยะสะกะ, ภัทรวจี; แก้วขาว, จักรพงษ์
2559-03-31การศึกษาแก้วซิงค์อะลูมิเนียมแบเรียมบอเรตที่เจือด้วยยูโรเพียมออกไซด์ยะสะกะ, ภัทรวจี; สยุมพร, สุกฤตา; แก้วขาว, จักรพงษ์