Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-4 of 4 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2559-03-31การศึกษาผลของ BaSO4 ที่มีต่อระบบแก้วโซเดียมซิลิโกบอเรตจันทิมา, ณัฐกฤตา; สาระไชย, สุนิสา; สังวาระนที, ณรงค์; สังวาระนที, นิศากร; แก้วขาว, จักรพงษ์
2558-03-30การศึกษาผลของ Dy3+ต่อสมบัติของระบบแก้ว Bi2O3-B2O3-SiO2สาระไชย, สุนิสา; จันทิมา, ณัฐกฤตา; แก้วขาว, จักรพงษ์; สังวาระนที, ณรงค์
2558-03-30การศึกษาผลของ Sm3+ ต่อสมบัติของระบบแก้ว MgO : Bi2O3 : P2O5จันทิมา, ณัฐกฤตา; พันธุ์ลาภ, กนกวรรณ; ภูผา, จิราวรรณ; พันธ์เปรม, อภัสตรา; แก้วขาว, จักรพงษ์; สังวาระนที, ณรงค์
2558-03-30การศึกษาการเปล่งแสงของระบบแก้วบิสมัทบอโรซิลิเกตที่เจือด้วยดิสโพเซียม 3+ทาริวงศ์, เยาวลักษณ์; จันทิมา, ณัฐกฤตา; แก้วขาว, จักรพงษ์; สังวาระนที, ณรงค์