Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 12 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2561-03-29ผีของชาวลาวครั่ง: กรณีศึกษาความเชื่อเรื่องผีของชาวลาวครั่งในตำบลห้วยด้วน อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐมมีทอง, ธิติพงศ์
2561-03-29สายธารแห่งความคิด: การถวายคืนอำนาจแก่สถาบันกษัตริย์ในทัศนะของโทมัส ฮอบส์มีทอง, ธิติพงศ์
2559-03-31การศึกษาอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ลาวครั่ง ตำบลห้วยด้วน อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐมมีทอง, ธิติพงศ์
2559-03-31เมียนมาร์ภายใต้การปกครองระบอบเผด็จการทหารสมัยนายพลเนวินมีทอง, ธิติพงศ์
2559-03-31ปรัชญาเสรีนิยมแบบตะวันตกที่มีต่ออินเดีย: มิติใหม่ทางการเมืองและเศรษฐกิจ สมัยบริษัทอินเดียตะวันออกจนถึงบริทิชราชมีทอง, ธิติพงศ์
2558-03-30การเคลื่อนไหวของขบวนการชาตินิยมในอินโดนีเซียมีทอง, ธิติพงศ์; สมคะเณ, วุฒินันท์; ภารไสว, สุริยา; พงษ์ชัยภูมิ, ยุทธนา
2558-03-30ฟิลิปปินส์ภายใต้อาณานิคมของสเปนมีทอง, ธิติพงศ์; ฟักทับ, กัญญลักษณ์; นามสอน, จิราภรณ์; เบญจมังคลารักษ์, สุภานัน
2557-05-30เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้เงาจักรวรรดินิยม Southeast Asia in the Shadow of Imperialismมีทอง, ธิติพงศ์
2562-07-12พัฒนาการของเมืองราชบุรีในสมัยประวัติศาสตร์ยุครัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325 - ปัจจุบัน The Development of Ratchaburi in the History of Rattanakosin Eraมีทอง, ธิติพงศ์
2562-07-12การศึกษาโบราณสถานเมืองโบราณคูบัวของจังหวัดราชบุรี The Study of Archaeological Sites in Kubua Town in Ratchaburi Provinceมีทอง, ธิติพงศ์